Fastigheter till salu

  • Harbo
  • Vida Gård

  • 361.5 ha • Upplandsgård 361 hektar
  • Björketorp
  • Hulatorp 3:5

  • 2.7 ha • Hästgårdsmark, mark för byggnation
  • 1 300 000 SEK