Uppsala Forsby 1:5, 3:3

Skogsfastighet 41 ha, 2 mil norr om Uppsala

Obebyggd skogsfastighet. Väl samlad mark. God tillgång till bilväg. Hög andel tall och övervägande del gallringsskog. Möjlighet till jakt på större mark.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning