Tierp Sätra 3:6 & Tierp Sandby 7:37

Skogsfastighet i norra Uppland

Skogsfastighet om 22,7 hektar belägen mellan Gävle och Tierp. God bonitet. Fastigheten domineras av yngre skog i bästa tillväxtfas men där det fortfarande finns stora möjligheter att forma framtida bestånd. Enklare raststuga finns på fastigheten. En perfekt fastighet för förstagångsköparen av skog.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning