Östhammar Väsby 3:4

Åker och skog norr om Alunda

12 hektar åker och 10 hektar skog beläget 5 km norr om Alunda. All mark är samlad i ett skifte. Åkermarken är utarrenderad 2022 men fri för att bruka från våren 2023. Skogen domineras av kalmark och yngre skog men har goda drivningsförhållanden och bra tillväxtförmåga.

Kommande visningar

Intresserade spekulanter kan besikta skog och mark i egen regi. Sedvanlig hänsyn ska visas till grödor, grannar samt pågående markanvändning.

Boka visning

Östhammar Väsby 3:4, Norr om Alunda
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt