Tierp Onsta 3:2 mfl.

Åker och skog i Tierp

34 hektar mark varav 18,7 hektar åker och 13,4 hektar skog. Åkermarken har övervägande goda brukningsförutsättningar. Skogen har en bra bonitet och hög årlig tillväxt. På fastigheten finns ett f.d. gårdscentrum med enklare ekonomibyggnader men en god grund för att bygga en framtida gård.

Kommande visningar

Intresserade spekulanter kan besikta skog och mark i egen regi. Sedvanlig hänsyn ska visas till grödor,  jakt, etc.

Boka visning

Tierp Onsta 3:2 mfl., Halls
Datum:
Tid:  
Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. GDPR *
* Obligatoriskt