Söderby 130

Fastighet med välskötta skogar

Fastighet omfattande 73 hektar skog och 13 hektar inägomark. Vackert beläget gårdscentrum med bostad och ekonomibyggnader. Bra virkesförråd och välskötta bestånd. Talldominerad skog med perfekt åldersfördelning vilket ger ett stabilt kassaflöde under lång tid. Goda jaktmöjligheter.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning