Nysveden i Söderbärke

Del av Gården Nysveden som Ligger 2,5 km Öster om Söderbärke. Fastigheten kommer att efter avstyckning bestå av totalt ca 26 ha åker. Mangårdsbyggnad uppförd i början av 1900-talet om ca 160 kvm.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning