Östhammar Sprötslinge 1:9

Obebyggd skogsfastighet 4 mil från Uppsala

Obebyggd skogsfastighet belägen strax utanför Alunda, cirka 4 mil från Uppsala. Fastigheten har en bra arrondering och goda markförhållanden. Talldominerad med stor andel gallringsskog. Fina möjligheter för förstagångs-köparen av skog eller för den som vill komplettera befintligt innehav.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning