Björsund 4:4 samt 4:5

Tillfälle att förvärva en kustnära bebyggd skogs och jordbruksfastighet med egen marina.

En Pärla vid Mälaren. Fastigheten Björsund 4:4 samt 4:5 är belägen ca 17 km nordväst om Strängnäs och ligger vackert vid Mälarens strand. Tillfälle att förvärva en kustnära bebyggd skogs och jordbruksfastighet med egen marina belägen ca 17 km nordväst om Strängnäs.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning