Tierp Elinge 3:22

34 ha jord och skog i Tierp

Fastighet utan byggnader med 26 ha skog. Virkesförrådet är ca 4100 m³sk med en medelbonitet på 6,6 m³sk/ha. Övrig mark utgörs av 6,4 ha inägomark varav ca 3,4 ha är åker. God tillgänglighet med flera vägar.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning