ENKÖPING ÖSTERUNDA-SKÄLBY 2:5

15 ha jord och skogsmark med byggbar mark.

Obebyggd fastighet med byggbar mark för bostadshus. Marken utgörs av 6,4 ha åker, 8 ha skog och 0,5 ha betesmark. Åkermarken finns i ett område där det också finns byggbar mark. Skogen ligger i två områden ca 6,5 km från åkermarken

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning